داستان محتوا 1

محتوا قرار ارزشی که کسب و کار آنلاین ما  برای مخاطب ایجاد میکنه در قالب یک داستان ارائه کنه.

از بچگی یادمه وقتی بهم میخواستن یک غذا  و یک کالا و هر چیزی, بهم قالب کنند, حس قالب کردن, حسی که در من ایجاد میکرد, این حس بود که دلیل استفاده از این کال ا( حالا هر چیزی) بنا بر اجبار بوده, ولی اگر همون کالا رو توی همون بچگی به من میگفتن که قرار چه تاثیری برای من ایجاد میکنه,  استفاده من با عشق و اشتیاق بدون اینکه هیچ گونه بحث و التماس و بازار گرمی اطرافیان.

بازاریابی محتوا قرار بدون بحث و التماس و بازار گرمی مخاطب ما رو درگیر بیزینس ما کنه.

بازاریابی محتوا داستان کسب و کار در  فضای دیجیتال از طریق داستان سرایی درباره ارزشی که قرار کالا یا محصول ما برای مشتری خلق کنند.

بازار یابی محتوایی روایتی است از کسب و کار ما شما مختص به شما برای ارائه داستان کسب و کار شما

قرار با هم داستان سرایی برای بیزینس به صورت صوتی و تصویری و نوشتاری با هم تجربه کنیم.

قصه هر بیزینس  با قصه بیزینس  شما فرق میکنه.داستان محتوا 2

داستان محتوا( قالی کرمان )داستان محتوا 1

بازاریابی محتوایی یک همراهی عاشقانه است با مشتری بیزینس شما، همراهی که نه تنها قرار قلب کسب و کارتون و در اختیار مشتری قرار بدید، بلکه قرار یک  رابطه عمیق قلبی بدون انتظار هیچ برگشتی و تنها ایجاد لذت برای مشتری!!!!

مواظب باشید بدون هیچ انتظاری ،  این نگاه باعث  جذب مشتری شما برای ارتباط دائمی و استفاده از محصولات شما همیشه، در کنار شما قرار بگییره، به شکل خیلی آرام و تکاملی این اتفاق میفته، بدون هزینه های آنچنانی از سمت شما و بدون، روی مخ مشتری و فقط به جیب مشتری نگاه کردن (کلمه ای صریح تر و واضح تربرای رسوندن حق مطلب پیدا نکردم)

 

بازاریابی محتوایی کمک میکنه مخاطب لذت بخش ترین تجربه رو برای بودن با شما تجربه کند، بدون هیچ پرداخت مالی از طرف مخاطب، و این اتفاق یک حس عمیق و عشق عمیق در مخاطب شما ایجاد میکنه، حسی که نه با پول و نه با زور تبلیغات به وجود میاد، این حس میتونه شما رو به بهترین و ماندگار ترین در کسب و کار خودتون تبدیل کند.

و القصه، کسب  و کار شما تبدیل به قالی کرمان میشود، قالی کرمان با هر پایی که میخوره ارزشمند تر و گران تر میشود، و محتوای شما با هر بار کلیک که میخورد ارزشمند تر و گرانبها تر و به همین واسطه کسب و کار شما گرانبها تر و ارزشمند تر میشود.

چقدر ارزش داره کسب  و کار شما تبدیل  به قالی کرمان شود.داستان محتوا 3

محتوا تبلیغات نیست، محتوا داستان زندگی شما است


دیدن فایل رسانه

داستان محتوا  با داستان تولید ویدیو و پوسترهای تبلیغاتی  باهم متفاوت هست.

داستان محتوا ایجاد ارزش افزوده ای برای بیزنس شما است، شما قرار نیست، با تولید محتوا دوباره  محصول یا خدمات خودتون و تبلیغ کنید، شما با تولید محتوا قرار یک ارزش افزوده ای برای مخاطب ایجاد کنید.

شاید قرار نگاه منطقی تری به تولید محتوا برای بیزینسمون داشته باشیم.قرار با تولید محتوا ارزش افزوده ای برای مشتری خود ایجاد کنیم، ارزش افزوده ای که اطلاعات تخصصی کسب و کار ما بتون براش رشد و ارزش ایجاد کند.

https://youtu.be/lkSnSWLC6YA

محتوا تبلیغات نیست، محتوا داستان زندگی شما است


دیدن فایل رسانه

داستان محتوا  با داستان تولید ویدیو و پوسترهای تبلیغاتی  باهم متفاوت هست.

داستان محتوا ایجاد ارزش افزوده ای برای بیزنس شما است، شما قرار نیست، با تولید محتوا دوباره  محصول یا خدمات خودتون و تبلیغ کنید، شما با تولید محتوا قرار یک ارزش افزوده ای برای مخاطب ایجاد کنید.

شاید قرار نگاه منطقی تری به تولید محتوا برای بیزینسمون داشته باشیم.قرار با تولید محتوا ارزش افزوده ای برای مشتری خود ایجاد کنیم، ارزش افزوده ای که اطلاعات تخصصی کسب و کار ما بتون براش رشد و ارزش ایجاد کند.

https://youtu.be/lkSnSWLC6YA

داستان محتوا( قالی کرمان )


داستان محتوا 1

بازاریابی محتوایی یک همراهی عاشقانه است با مشتری بیزینس شما، همراهی که نه تنها قرار قلب کسب و کارتون و در اختیار مشتری قرار بدید، بلکه قرار یک  رابطه عمیق قلبی بدون انتظار هیچ برگشتی و تنها ایجاد لذت برای مشتری!!!!

مواظب باشید بدون هیچ انتظاری ،  این نگاه باعث  جذب مشتری شما برای ارتباط دائمی و استفاده از محصولات شما همیشه، در کنار شما قرار بگییره، به شکل خیلی آرام و تکاملی این اتفاق میفته، بدون هزینه های آنچنانی از سمت شما و بدون، روی مخ مشتری و فقط به جیب مشتری نگاه کردن (کلمه ای صریح تر و واضح تربرای رسوندن حق مطلب پیدا نکردم)

بازاریابی محتوایی کمک میکنه مخاطب لذت بخش ترین تجربه رو برای بودن با شما تجربه کند، بدون هیچ پرداخت مالی از طرف مخاطب، و این اتفاق یک حس عمیق و عشق عمیق در مخاطب شما ایجاد میکنه، حسی که نه با پول و نه با زور تبلیغات به وجود میاد، این حس میتونه شما رو به بهترین و ماندگار ترین در کسب و کار خودتون تبدیل کند.

و القصه، کسب  و کار شما تبدیل به قالی کرمان میشود، قالی کرمان با هر پایی که میخوره ارزشمند تر و گران تر میشود، و محتوای شما با هر بار کلیک که میخورد ارزشمند تر و گرانبها تر و به همین واسطه کسب و کار شما گرانبها تر و ارزشمند تر میشود.

چقدر ارزش داره کسب  و کار شما تبدیل  به قالی کرمان شود.


داستان محتوا 3

داستان محتوا 1

محتوا قرار ارزشی که کسب و کار آنلاین ما  برای مخاطب ایجاد میکنه در قالب یک داستان ارائه کنه.

از بچگی یادمه وقتی بهم میخواستن یک غذا  و یک کالا و هر چیزی, بهم قالب کنند, حس قالب کردن, حسی که در من ایجاد میکرد, این حس بود که دلیل استفاده از این کال ا( حالا هر چیزی) بنا بر اجبار بوده, ولی اگر همون کالا رو توی همون بچگی به من میگفتن که قرار چه تاثیری برای من ایجاد میکنه,  استفاده من با عشق و اشتیاق بدون اینکه هیچ گونه بحث و التماس و بازار گرمی اطرافیان.

بازاریابی محتوا قرار بدون بحث و التماس و بازار گرمی مخاطب ما رو درگیر بیزینس ما کنه.

بازاریابی محتوا داستان کسب و کار در  فضای دیجیتال از طریق داستان سرایی درباره ارزشی که قرار کالا یا محصول ما برای مشتری خلق کنند.

بازار یابی محتوایی روایتی است از کسب و کار ما شما مختص به شما برای ارائه داستان کسب و کار شما

قرار با هم داستان سرایی برای بیزینس به صورت صوتی و تصویری و نوشتاری با هم تجربه کنیم.

قصه هر بیزینس  با قصه بیزینس  شما فرق میکنه.


داستان محتوا 2