داستان محتوا 1

محتوا قرار ارزشی که کسب و کار آنلاین ما  برای مخاطب ایجاد میکنه در قالب یک داستان ارائه کنه.

از بچگی یادمه وقتی بهم میخواستن یک غذا  و یک کالا و هر چیزی, بهم قالب کنند, حس قالب کردن, حسی که در من ایجاد میکرد, این حس بود که دلیل استفاده از این کال ا( حالا هر چیزی) بنا بر اجبار بوده, ولی اگر همون کالا رو توی همون بچگی به من میگفتن که قرار چه تاثیری برای من ایجاد میکنه,  استفاده من با عشق و اشتیاق بدون اینکه هیچ گونه بحث و التماس و بازار گرمی اطرافیان.

بازاریابی محتوا قرار بدون بحث و التماس و بازار گرمی مخاطب ما رو درگیر بیزینس ما کنه.

بازاریابی محتوا داستان کسب و کار در  فضای دیجیتال از طریق داستان سرایی درباره ارزشی که قرار کالا یا محصول ما برای مشتری خلق کنند.

بازار یابی محتوایی روایتی است از کسب و کار ما شما مختص به شما برای ارائه داستان کسب و کار شما

قرار با هم داستان سرایی برای بیزینس به صورت صوتی و تصویری و نوشتاری با هم تجربه کنیم.

قصه هر بیزینس  با قصه بیزینس  شما فرق میکنه.


داستان محتوا 2