بیزینس آنلاین قسمت دوم(علاقه شما برای شما پول میسازه)


بیزینس آنلاین قسمت اول

اینکه در کدوم قسمت کسب و کارتون هستید, و قرار چه اتفاقی بیفته در آینده هیچکس نمیدونه, ولی چیزی که واضح همه میدونیم باید قاعدتا فکری برای اینکه کسب و کارمون وارد فضای آنلاین بشه شروع کنیم.

فقط مهمه که شروع کنیم و استارتش و بزنیم.و علاقتون و پیدا کنید و کارتون و استارت بزنید.

https://www.youtube.com/watch?v=uJed42K8Zhc


بیزینس آنلاین قسمت سوم (محتوا)

بیزنس آنلاین قسمت سوم(داستان محتوا)

استارت و شروع کارتون و دور شدن از کمال  گرایی و منتظر همه چیز آماده شدن باشیم, فقط  نتیجش از دست دادن زمان،  بهترین زمان برای شروع همین الان است.

بدون دو دو تا چهارتا کردن شروع کنید، هرچقدر افسار افکارتون و بدین دست ذهنتون، قدرت اون بیشتر و قدرت شما کمتر برای شروع و اقادم اولیه میشه،  هر چقدر قدم های اولیه رو برداریم، به نتایج دلخواهمون نزدیکتر میشیم.

شما نمیتونید تمام مسیر و ببینید، شما میتونید، فقط یک قدم جلوتر و ببینید.

پس شروع کنید، و روند تکاملی خودتون و طی کنید، روند تکاملی که با اولین قدم شروع میشود، و ادامه این قدم ها همیشه ادامه دارد 

https://youtu.be/6nmlYWFGf1I

بیزینس آنلاین قسمت پنجم.دلیل تفاوت در آمد در کسب و کارها در فضای دیجیتالبیزینس آنلاین 4

https://youtu.be/6FWuFl1xWTU

فراوانی با شکرگزاری و بزرگتر شدن ظرف وجودیمون ارتباطی داره!!!بیزینس آنلاین 6

بیزینس آنلاین قسمت چهارم(فقط شروع)

استارت و شروع کارتون و دور شدن از کمال  گرایی و منتظر همه چیز آماده شدن باشیم, فقط  نتیجش از دست دادن زمان،  بهترین زمان برای شروع همین الان است.

بدون دو دو تا چهارتا کردن شروع کنید، هرچقدر افسار افکارتون و بدین دست ذهنتون، قدرت اون بیشتر و قدرت شما کمتر برای شروع و اقادم اولیه میشه،  هر چقدر قدم های اولیه رو برداریم، به نتایج دلخواهمون نزدیکتر میشیم.

شما نمیتونید تمام مسیر و ببینید، شما میتونید، فقط یک قدم جلوتر و ببینید.

پس شروع کنید، و روند تکاملی خودتون و طی کنید، روند تکاملی که با اولین قدم شروع میشود، و ادامه این قدم ها همیشه ادامه دارد 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9j3gEcN6V0

بیزینس آنلاین قسمت ششم.ایجاد ارتباط بین سایت و شبکه های اجتماعیبیزینس آنلاین 5

https://youtu.be/VY552-6RyfE

فراوانی با شکرگزاری و بزرگتر شدن ظرف وجودیمون ارتباطی داره!!!بیزینس آنلاین 7

بیزینس آنلاین هفت.بیزینس آنلاین نیازمند یک روند و رشد دائمیبیزینس آنلاین 6

https://youtu.be/tqYT–Qjml0

فراوانی با شکرگزاری و بزرگتر شدن ظرف وجودیمون ارتباطی داره!!!بیزینس آنلاین 8

بیزینس آنلاین هفت.بیزینس آنلاین نیازمند یک روند و رشد دائمی


بیزینس آنلاین 6

https://youtu.be/tqYT–Qjml0

فراوانی با شکرگزاری و بزرگتر شدن ظرف وجودیمون ارتباطی داره!!!


بیزینس آنلاین 8

بیزینس آنلاین قسمت ششم.ایجاد ارتباط بین سایت و شبکه های اجتماعی


بیزینس آنلاین 5

https://youtu.be/VY552-6RyfE

فراوانی با شکرگزاری و بزرگتر شدن ظرف وجودیمون ارتباطی داره!!!


بیزینس آنلاین 7