داستان عزت نفس1

اجازه بدین اولین مقاله عزن نفس و باهم اینجوری شروع کنیم.

اصلا مهم نیست چقدر توانایی و مهارت و تخصص و زیبایی دارید, مهم اینه که چقدر احساس عزت نفس و احساس لیاقت دارید.

اصلا مهم نیست چقدر احساس لیاقت دارید مهم اینه که چقدر مهارت و توانایی در حوزه تخصصیتون دارید.

همیشه فکر کردن به این موضوع که افراد بی نهایتی هستن که بر خلاف توانایی و ظاهرشون, موفقیت هایی در زندگیشون وجود داره, که منی که تمام اون ویژگی های نداشته اونها  رو داشتم, هیچ رد و نشونی از این موفقیت ها نبود, طرز فکری که من با خودم داشتم این بود که همیشه فکر میکردم داشتن مهارت و توانایی و زیبایی و یاد آوری  اینها هر سال 1 بار کافی و این یعنی عزت نفس و احساس لیاقت.

عزت نفس و احساس لیاقت یعنی توانایی باور کردن ارزشمند بودن تواناییهام و مهارت هام و زیباییهام و  خلق احساس لیاقت از رشد و افزایش مهارتهام و تواناییهام در تخصصم و شخصیتم, به صورتی که این احساس قلبی و عمیق در ما ایجاد بشه و دهن ذهن به صورت رسمی بسته شود.

و یادمون باشه عزت نفس ساختنی.عزت نفس 2

پذیرفتن ویژگی های منفی خودم

امروز داشتم با خودم در مرود احساس عدم لیاقت و ناسپاسی که گاهی میاد سراغم و و تمام وجدم و میکنه سرسار از غرور و احساس گناه به خاطر داشتن، نعمت هایی که شامل آدم ها و شرایط ، وسایل زندگیم میشه ، و ذهنم تمام تلاشش و میکنه که فرار کنم از این نعمت ها ، که قبلا خوب این کار و انجام میداد، ولی  حالا آگاهترهستمبه این احساس وکنترلش.

خلاصه بعد از طی شدن ساعاتی از روز به نوشته های تو گوشیم هدایت شدم ، نقشه گنج

نقشه گنج داستانش اینه که ، هرزمانی که احساساتناخوشایندی پیدا میکنم و خداوند منو هدایت میکنه به سمت کتاب و پادکست و هر چیز دیگه ای ، مینویسم ، چون میخواهم بخونم و بگم به خودم که این احساس ناخوشایند که اومد اینطوری تونستم جمعش کنم.

خلاصه نقشه گنج و خوندم و هدایت شدم به یک پادکست برای رشد عزت نفسم، وقتی داشتم این پادکست و گوش میدادم، یاد نقشه گنج افتادم ، تو نقشه گنج دیدم این ویژگی شخصیتی منفی که تو این پادکست داشت به من یاد میداد چطور حلش کنم، بارها تجربش کردم، و هر بار در هر مرحله از زندگیم، با برخورد به  این ویژگی شخصیتی منفی و کنترلش در هر مرحله زندگیم ، رشد زیادی برای من ایجاد شده ، یعنی تو اون مرحله این ویژگی شخصیتی منفی که داشتم باعث شده بود از اون مرحله رشد کنم .

خیلی جالبه من دائم دارم از ویژگی های منفی شخصیتیم فرارا میکنم.چرا واقعا!!

وقتی داشتم پادکست و گوش میدادم، و رسد به توضیحات این ویژگی منفی شخصیتی ، همینجوری که داشتم گوش میدادم و و یاد نقشه گنج افتادم، دیدم هر بار که این ویژگی و بهش سر وسامون دادم و باهاش ارتباط برقرار کردم و پذیرفتمش ودرکش کردم، به رشد من در هر مرحله کمک کرده.

بریم کتاب نیمه تاریک وجود، تا این تاریخ 5 بار این کتاب و خوندم و همیشه با اطرافیان که در مورد رشد شخصی صحبت میکنم ، یک اشاره ای به این کتاب کردیم .

همزمانی ها

گوش دادن پادکست =خوندن نقشه گنج=کتاب نیمه تاریک وجود

تو کتاب چیزی که ازش یادم مونده بود اینکه هر ویژگی که در بقیه میبینی و روی مخت هست، دقیقا تو هستی .

ویژگی های منفیت و بپذیر

اما چیزی که از این کتاب  امروز در این همزمانی من و به درک بهتری رسوند این وبد که، تمام ویژگی های منفی که تو نقشه گنج ازشون نوشتم و بارها و بارها و تکرار میشن و هر بار من و به یک رشدی رسونده، دیدم تمام وجودم داره با این ویژگی های منفی داره میجنگه به جای اینکه بپذیرتشون و دوستشون داشته باشه .

به قول دبی فورد نویسنده کتاب نیمه تاریک وجود، این ویژگی مفنی چه موهبتی برای من داره

وقتی موهبت ویژگی های منفی که دائم دارم تلاش میکنم حلشون کنم و ببینم و بپذیرم که رشد و آرامش دارند برای من ایجاد میکنند، به درک بهتری از به صلحرسیدن با خودمون و جهان میرسیم .

داستان عزت نفس1

اجازه بدین اولین مقاله عزن نفس و باهم اینجوری شروع کنیم.

اصلا مهم نیست چقدر توانایی و مهارت و تخصص و زیبایی دارید, مهم اینه که چقدر احساس عزت نفس و احساس لیاقت دارید.

اصلا مهم نیست چقدر احساس لیاقت دارید مهم اینه که چقدر مهارت و توانایی در حوزه تخصصیتون دارید.

همیشه فکر کردن به این موضوع که افراد بی نهایتی هستن که بر خلاف توانایی و ظاهرشون, موفقیت هایی در زندگیشون وجود داره, که منی که تمام اون ویژگی های نداشته اونها  رو داشتم, هیچ رد و نشونی از این موفقیت ها نبود, طرز فکری که من با خودم داشتم این بود که همیشه فکر میکردم داشتن مهارت و توانایی و زیبایی و یاد آوری  اینها هر سال 1 بار کافی و این یعنی عزت نفس و احساس لیاقت.

عزت نفس و احساس لیاقت یعنی توانایی باور کردن ارزشمند بودن تواناییهام و مهارت هام و زیباییهام و  خلق احساس لیاقت از رشد و افزایش مهارتهام و تواناییهام در تخصصم و شخصیتم, به صورتی که این احساس قلبی و عمیق در ما ایجاد بشه و دهن ذهن به صورت رسمی بسته شود.

و یادمون باشه عزت نفس ساختنی.


عزت نفس 2