محتوا تبلیغات نیست، محتوا داستان زندگی شما است


دیدن فایل رسانه

داستان محتوا  با داستان تولید ویدیو و پوسترهای تبلیغاتی  باهم متفاوت هست.

داستان محتوا ایجاد ارزش افزوده ای برای بیزنس شما است، شما قرار نیست، با تولید محتوا دوباره  محصول یا خدمات خودتون و تبلیغ کنید، شما با تولید محتوا قرار یک ارزش افزوده ای برای مخاطب ایجاد کنید.

شاید قرار نگاه منطقی تری به تولید محتوا برای بیزینسمون داشته باشیم.قرار با تولید محتوا ارزش افزوده ای برای مشتری خود ایجاد کنیم، ارزش افزوده ای که اطلاعات تخصصی کسب و کار ما بتون براش رشد و ارزش ایجاد کند.

https://youtu.be/lkSnSWLC6YA