شروع ایمیل مارکتینگ با بخش بندی مشتری


دیدن فایل رسانه

مهمترین موضوعی که برای شروع استراتژی ایمیل مارکتینگ در نظر میگیریم، انتخاب مخاطب مورد نظر برای ارسال ایمیل است.

این تصمیم باعث میشه شما قبل از شروع تولید محتوا بر اساس نوع مخاطب محتوای خود را بر اساس قلاب کردن مخاطب تولید کنید.

منظور از قلاب کردن مخاطب چست !

منظور وقتی شما شناخت کاملی از مخاطب خود دارید، و اینکه مخاطب شما چه خریدی از شما کرده، و یا اگر در مرحله خرید ، خرید را رها کرده، برای قلاب کردن و جذب کردنش تمام تلاش خود را میکنید.

اینکه محتوا شما بر اساس خواسته و علاقه مشتری و جذبش به سمت بیزینس شما باشه، و شما ، انتخابش برای خرید باشید، بهرتین داستان محتوای شما میشود .