نوشته‌ها

قانون فراوانی در بیزینس(قسمت سوم)

 

فراوانی در بیزینس قسمت 2

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ »

و هنگامى كه پروردگارتان اعلام فرمود: همانا اگر شكر كنيد، قطعاً شما را مى‌افزايم، و اگر كفران كنيد البتّه عذاب من سخت است.

هر بار که مقاله جدید رو میخواهم بنویسم سعی میکنم از اولین مقاله شروع کنم به خوندن برای بهبود درکم .در مقاله دوم وقتی این آیه رو دوباره خوندم, این جمله : همانا اگر شکر کنید , قطعا شما را می افزایم وقتی نگاهم بهش افتاد,دلم خواست ساعت ها به این جمله فکر کنم و در موردش با خودم صحبت کنم.اجازه بدین با هم در موردش صحبت کنیم.

همانا اگر شکر کنید, قطعا شما را می افزایم.

کلمه لَأَزِيدَنَّكُمْ , این کلمه ذهنم و درگیر خودش کرده, وقتی ما شکرگزاری میکنیم , ما را می افزاید,چیزی که برام جالبه چرا خدا نگفته نعمت بیشتر میدهیم, از کلمه افزاییدن استفاده کرده, یاد این جمله افتادم هر کس به اندازه ظرفیتش ……. داره, بیایین نگاه متفاوتتری به این جمله داشته باشیم .یعنی من با شکرگزاری درونمم و می افزایم .

شکر کردن نعمت, ظرف درون من و آماده دریافت نعمت های بیشتر میکنه, و حس دیگه ای که از کلمه می افزایم میتونیم بگیریم, اینه که  نعمت ها آماده هستن, به اندازه ای که ظرف درونم بزرگ و بزرگتر میشه, درونن توانایی درک و پذیرش افزودن را دارم .

فراوانی با شکرگزاری و بزرگتر شدن ظرف وجودیمون ارتباطی داره!!!

 

فراوانی در بیزینس قسمت 4

قانون فراوانی در بیزینس(داستان پنجم)


فراوانی در بیزینس قسمت 4

فراوانی

خالق این جهان آفریننده آسمان و زمین وهدایت کننده تمام موجودات

یکی از موضوعاتی که ما رو از فراوانی دور میکنه, جدا دونستن فراوانی از خلق کننده فراوانی.

خیلی عجیبه که داشتن فراوانی نعمت در همه زمینه ها در زندگی ما رو قرار از خالقی که خودش منبع تمام فراوانی ها در زندگی دور کنه. و داشتن این طرز فکر ما رو از تجربه فراوانی محروم کنه.

خوب میتونیم متفاوت تر هم فکر کنیم, برای تجربه ای عمیق در فراوانی در تمام زمینه, قرار نیست این تجربه فراوانی در تمام زمینه ها ما رو از منبع اصلی, بلکه تجربه این فراوانی منجر به نزدیک تر شدن, به خود اصل و خالق جهان هست, چون خودش  خالق تمام این فراوانی هاست.

چطور امکان داره تجربه فراوانی در تمام زمینه های زندگی به غیر از اینکه نشون دهنده اینه که من,به اصل وصل شدم به خاطر تجربه فراوانی در زندگیم, بتونه این فراوانی من و از خالق این فراوانی دور کنه.


فراوانی در بیزینس قسمت 6

قانون فراوانی در بیزینس(قسمت سوم)


فراوانی در بیزینس قسمت 2

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ »

و هنگامى كه پروردگارتان اعلام فرمود: همانا اگر شكر كنيد، قطعاً شما را مى‌افزايم، و اگر كفران كنيد البتّه عذاب من سخت است.

هر بار که مقاله جدید رو میخواهم بنویسم سعی میکنم از اولین مقاله شروع کنم به خوندن برای بهبود درکم .در مقاله دوم وقتی این آیه رو دوباره خوندم, این جمله : همانا اگر شکر کنید , قطعا شما را می افزایم وقتی نگاهم بهش افتاد,دلم خواست ساعت ها به این جمله فکر کنم و در موردش با خودم صحبت کنم.اجازه بدین با هم در موردش صحبت کنیم.

همانا اگر شکر کنید, قطعا شما را می افزایم.

کلمه لَأَزِيدَنَّكُمْ , این کلمه ذهنم و درگیر خودش کرده, وقتی ما شکرگزاری میکنیم , ما را می افزاید,چیزی که برام جالبه چرا خدا نگفته نعمت بیشتر میدهیم, از کلمه افزاییدن استفاده کرده, یاد این جمله افتادم هر کس به اندازه ظرفیتش ……. داره, بیایین نگاه متفاوتتری به این جمله داشته باشیم .یعنی من با شکرگزاری درونمم و می افزایم .

 شکر کردن نعمت, ظرف درون من و آماده دریافت نعمت های بیشتر میکنه, و حس دیگه ای که از کلمه می افزایم میتونیم بگیریم, اینه که  نعمت ها آماده هستن, به اندازه ای که ظرف درونم بزرگ و بزرگتر میشه, درونن توانایی درک و پذیرش افزودن را دارم .

 

فراوانی با شکرگزاری و بزرگتر شدن ظرف وجودیمون ارتباطی داره!!!


فراوانی در بیزینس قسمت 4