محتوا فقط نوشته نیست

چرا محتوا فقط نوشته نیست، محتوا نگاه خاص تولید محتوا کننده است، محتوا نگاه متفاوت ما به بیزینس است، محتوا میتونه بیزینس ما رو به بهترین نقطه خودش برسونه، و یا یک محتوا اشتباه و کپی میتونه، بیزینس ما رو به پایین نقطه خودش برسونه .

برای نوشتن و تولید  محتوا لازم است، ارزش نگاه ارزشمند خودمون و بدونیم و با  خوندن با مقاله های  مختلف  در مورد موضوعی که میخواهیم تولید کنیم،  نگاه ارزشمند  خودمون به کسب و کاری که داریم تولید محتوا رو انجام میدهیم  از نگاه دیگه ای به مخاطب انتقال دهیم.