نوشته‌ها

قانون فراوانی در بیزینس(داستان چهارم)

 

فراوانی در بیزینس قسمت 3

باز برای نوشتن مقاله جدید از اول شروع کردم به خوندن, وقتی بین مقاله اول و دوم بودم, ذهنم درگیر درک اینکه فراوانی فقط به معنای داشتن پول نیست.

فراوانی یک تمرین ذهنی است برای دیدن همین لحظه, که در جریانی از نعمت و ثروت  هستیم:فارغ از خواسته ها و فارغ از شرایط حال حاضر.

فراوانی فقط محدود به دیدن پول نقد در حسابمون در همین لحظه نیست. فراوانی تجربه نعمت در تمام زمینه هاست. طبق آیه 7 ابراهیم خداوند میفرماید شکرگزار باشید شما را می افزایم, شکرگزاری ما برای داشتن نعمت ها و خواسته هامون و این شکرگزاری منجر به افزاییدن ما میشود.

اشاره نشده که این شکر گزاری که منجر به افزاییدن, فقط مختص فقط پول یا سلامتی یا رابطه و…. باشه, پس فراوانی توانایی نگاه جامع به تمام نعمت هاست.

فراوانی یک موضوعی بسیار  کلی تر در درک زندگی. به ارتباط فراوانی و شکر گزاری فکر کنید. چرا خداوند به جای کلمه شکرگزاری فقط از پول استفاده نکرد, یا کلمه رابطه یا هر چیز دیگه ای که الان در زندگیمون وجود داره, همیشه از کلمات شکر و نعمت در قرآن استفاده شده.

خوب حالا به ارتباط بین شکر , نعمت , و فراوانی فکر کنیم, چه جالب فراوانی فقط شامل پول نمیشه, شکرگزاری نعمت ها منجر به خلق فراوانی میشه. فراوانی در زندگی به معنای فراوانی در زندگی. آگاهانه این جمله رو نوشتم, بیشتر ماها فکر میکنیم, فراوانی در زندگی یعنی فراوانی پول, یا فراونی غذا یا فراوانی آب یا فراونی …. دید فراوانی در زندگی و توانایی ما برای دیدن این فراوانی در همه زمینه ها و شکرگزاری است. ازطرفی  دید فراوانی منجر به بزرگتر فکر کردنمون از شرایط حالمون , که منجر به تجربه فراوانی در تمام زمینه های زندگی میشه, فراوانی در پول در رابطه در سلامتی و….. .

فراوانی در تمام زمینه  مثل زنجیر به هم وصل  هستند, حلقه گم شده رو پیدا کنید.

فراوانی در تمام زمینه  مثل زنجیر به هم وصل  هستند, حلقه گم شده رو پیدا کنید.

 

فراوانی در بیزینس قسمت 5

قانون فراوانی در بیزینس(داستان پنجم)

 

فراوانی در بیزینس قسمت 4

فراوانی

خالق این جهان آفریننده آسمان و زمین وهدایت کننده تمام موجودات

یکی از موضوعاتی که ما رو از فراوانی دور میکنه, جدا دونستن فراوانی از خلق کننده فراوانی.

خیلی عجیبه که داشتن فراوانی نعمت در همه زمینه ها در زندگی ما رو قرار از خالقی که خودش منبع تمام فراوانی ها در زندگی دور کنه. و داشتن این طرز فکر ما رو از تجربه فراوانی محروم کنه.

خوب میتونیم متفاوت تر هم فکر کنیم, برای تجربه ای عمیق در فراوانی در تمام زمینه, قرار نیست این تجربه فراوانی در تمام زمینه ها ما رو از منبع اصلی, بلکه تجربه این فراوانی منجر به نزدیک تر شدن, به خود اصل و خالق جهان هست, چون خودش  خالق تمام این فراوانی هاست.

چطور امکان داره تجربه فراوانی در تمام زمینه های زندگی به غیر از اینکه نشون دهنده اینه که من,به اصل وصل شدم به خاطر تجربه فراوانی در زندگیم, بتونه این فراوانی من و از خالق این فراوانی دور کنه.

 

فراوانی در بیزینس قسمت 6

قانون فراوانی در بیزینس(داستان پنجم)


فراوانی در بیزینس قسمت 4

فراوانی

خالق این جهان آفریننده آسمان و زمین وهدایت کننده تمام موجودات

یکی از موضوعاتی که ما رو از فراوانی دور میکنه, جدا دونستن فراوانی از خلق کننده فراوانی.

خیلی عجیبه که داشتن فراوانی نعمت در همه زمینه ها در زندگی ما رو قرار از خالقی که خودش منبع تمام فراوانی ها در زندگی دور کنه. و داشتن این طرز فکر ما رو از تجربه فراوانی محروم کنه.

خوب میتونیم متفاوت تر هم فکر کنیم, برای تجربه ای عمیق در فراوانی در تمام زمینه, قرار نیست این تجربه فراوانی در تمام زمینه ها ما رو از منبع اصلی, بلکه تجربه این فراوانی منجر به نزدیک تر شدن, به خود اصل و خالق جهان هست, چون خودش  خالق تمام این فراوانی هاست.

چطور امکان داره تجربه فراوانی در تمام زمینه های زندگی به غیر از اینکه نشون دهنده اینه که من,به اصل وصل شدم به خاطر تجربه فراوانی در زندگیم, بتونه این فراوانی من و از خالق این فراوانی دور کنه.


فراوانی در بیزینس قسمت 6