نوشته‌ها

قانون فراوانی در بیزینس(داستان دوم)

نازنین بهرامی

 

فراوانی در بیزینس قسمت 1

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ »

و هنگامى كه پروردگارتان اعلام فرمود: همانا اگر شكر كنيد، قطعاً شما را مى‌افزايم، و اگر كفران كنيد البتّه عذاب من سخت است.

اگر شکر کنید قطعا شما را می افزاییم: دلیل اینکه قدم اول از درک فراوانی دیدن نعمت ها و داشته های همین لحظه است و از این آیه میتونیم برداشت کنیم , که شکر گزاری داشته ها منجر به افزایش داشته ها میشود, توجه کنید داشته ها افزایش پیدا میکند, نه اینکه قرار باشه نعمت جدید وارد شود. .

فراوانی به معنای زندگی در لحظه حال, به این معنا است که درک ما از فراوانی به اندازه ای بالا میرود که درک میکنم, برای داشتن احساس فراوانی نیاز به داشتن خواسته ها نیست, بلکه داشتن احساس فراوانی منجر به داشتن خواسته ها میشود.

فراوانی یک احساس

فراوانی زمانی –فراوانی مکانی –فراوانی مالی –فراوانی مشتری-فروانی همسر دلخواه-فروانی کارمند-فراوانی دوست –فراوانی سلامتی و……

تجربه فراوانی در  هر یک از زمینه های زندگی نیاز به تجربه احساسی اون موضوع قبل از وقوعش است.

وقتی احساس فراوانی در ما ایجاد میشه منجر به تجربه واقعی فراوانی در تمام زمینه میشود.

طبق قوانین فرکانس و کوانتوم تا باوری (باور فراوانی) احساس نشود با اینکه فراوانی در جهان وجود دارد, در زندگی شخص ما تجربه نخواهد شد, با حس نداشتن ,نمیتونیم حس داشتن را تجربه کنیم.

 

فراوانی در بیزینس قسمت 3

قانون فراوانی در بیزینس(داستان پنجم)


فراوانی در بیزینس قسمت 4

فراوانی

خالق این جهان آفریننده آسمان و زمین وهدایت کننده تمام موجودات

یکی از موضوعاتی که ما رو از فراوانی دور میکنه, جدا دونستن فراوانی از خلق کننده فراوانی.

خیلی عجیبه که داشتن فراوانی نعمت در همه زمینه ها در زندگی ما رو قرار از خالقی که خودش منبع تمام فراوانی ها در زندگی دور کنه. و داشتن این طرز فکر ما رو از تجربه فراوانی محروم کنه.

خوب میتونیم متفاوت تر هم فکر کنیم, برای تجربه ای عمیق در فراوانی در تمام زمینه, قرار نیست این تجربه فراوانی در تمام زمینه ها ما رو از منبع اصلی, بلکه تجربه این فراوانی منجر به نزدیک تر شدن, به خود اصل و خالق جهان هست, چون خودش  خالق تمام این فراوانی هاست.

چطور امکان داره تجربه فراوانی در تمام زمینه های زندگی به غیر از اینکه نشون دهنده اینه که من,به اصل وصل شدم به خاطر تجربه فراوانی در زندگیم, بتونه این فراوانی من و از خالق این فراوانی دور کنه.


فراوانی در بیزینس قسمت 6

قانون فراوانی در بیزینس(داستان دوم)

نازنین بهرامی 


فراوانی در بیزینس قسمت 1

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ »

و هنگامى كه پروردگارتان اعلام فرمود: همانا اگر شكر كنيد، قطعاً شما را مى‌افزايم، و اگر كفران كنيد البتّه عذاب من سخت است.

اگر شکر کنید قطعا شما را می افزاییم: دلیل اینکه قدم اول از درک فراوانی دیدن نعمت ها و داشته های همین لحظه است و از این آیه میتونیم برداشت کنیم , که شکر گزاری داشته ها منجر به افزایش داشته ها میشود, توجه کنید داشته ها افزایش پیدا میکند, نه اینکه قرار باشه نعمت جدید وارد شود. .

فراوانی به معنای زندگی در لحظه حال, به این معنا است که درک ما از فراوانی به اندازه ای بالا میرود که درک میکنم, برای داشتن احساس فراوانی نیاز به داشتن خواسته ها نیست, بلکه داشتن احساس فراوانی منجر به داشتن خواسته ها میشود.

فراوانی یک احساس

فراوانی زمانی –فراوانی مکانی –فراوانی مالی –فراوانی مشتری-فروانی همسر دلخواه-فروانی کارمند-فراوانی دوست –فراوانی سلامتی و……

تجربه فراوانی در  هر یک از زمینه های زندگی نیاز به تجربه احساسی اون موضوع قبل از وقوعش است.

وقتی احساس فراوانی در ما ایجاد میشه منجر به تجربه واقعی فراوانی در تمام زمینه میشود.

طبق قوانین فرکانس و کوانتوم تا باوری (باور فراوانی) احساس نشود با اینکه فراوانی در جهان وجود دارد, در زندگی شخص ما تجربه نخواهد شد, با حس نداشتن ,نمیتونیم حس داشتن را تجربه کنیم.


فراوانی در بیزینس قسمت 3