نوشته‌ها

داستان عزت نفس1

اجازه بدین اولین مقاله عزن نفس و باهم اینجوری شروع کنیم.

اصلا مهم نیست چقدر توانایی و مهارت و تخصص و زیبایی دارید, مهم اینه که چقدر احساس عزت نفس و احساس لیاقت دارید.

اصلا مهم نیست چقدر احساس لیاقت دارید مهم اینه که چقدر مهارت و توانایی در حوزه تخصصیتون دارید.

همیشه فکر کردن به این موضوع که افراد بی نهایتی هستن که بر خلاف توانایی و ظاهرشون, موفقیت هایی در زندگیشون وجود داره, که منی که تمام اون ویژگی های نداشته اونها  رو داشتم, هیچ رد و نشونی از این موفقیت ها نبود, طرز فکری که من با خودم داشتم این بود که همیشه فکر میکردم داشتن مهارت و توانایی و زیبایی و یاد آوری  اینها هر سال 1 بار کافی و این یعنی عزت نفس و احساس لیاقت.

عزت نفس و احساس لیاقت یعنی توانایی باور کردن ارزشمند بودن تواناییهام و مهارت هام و زیباییهام و  خلق احساس لیاقت از رشد و افزایش مهارتهام و تواناییهام در تخصصم و شخصیتم, به صورتی که این احساس قلبی و عمیق در ما ایجاد بشه و دهن ذهن به صورت رسمی بسته شود.

و یادمون باشه عزت نفس ساختنی.عزت نفس 2

داستان عزت نفس1

اجازه بدین اولین مقاله عزن نفس و باهم اینجوری شروع کنیم.

اصلا مهم نیست چقدر توانایی و مهارت و تخصص و زیبایی دارید, مهم اینه که چقدر احساس عزت نفس و احساس لیاقت دارید.

اصلا مهم نیست چقدر احساس لیاقت دارید مهم اینه که چقدر مهارت و توانایی در حوزه تخصصیتون دارید.

همیشه فکر کردن به این موضوع که افراد بی نهایتی هستن که بر خلاف توانایی و ظاهرشون, موفقیت هایی در زندگیشون وجود داره, که منی که تمام اون ویژگی های نداشته اونها  رو داشتم, هیچ رد و نشونی از این موفقیت ها نبود, طرز فکری که من با خودم داشتم این بود که همیشه فکر میکردم داشتن مهارت و توانایی و زیبایی و یاد آوری  اینها هر سال 1 بار کافی و این یعنی عزت نفس و احساس لیاقت.

عزت نفس و احساس لیاقت یعنی توانایی باور کردن ارزشمند بودن تواناییهام و مهارت هام و زیباییهام و  خلق احساس لیاقت از رشد و افزایش مهارتهام و تواناییهام در تخصصم و شخصیتم, به صورتی که این احساس قلبی و عمیق در ما ایجاد بشه و دهن ذهن به صورت رسمی بسته شود.

و یادمون باشه عزت نفس ساختنی.


عزت نفس 2