نوشته‌ها

بیزنس آنلاین قسمت سوم(داستان محتوا)

استارت و شروع کارتون و دور شدن از کمال  گرایی و منتظر همه چیز آماده شدن باشیم, فقط  نتیجش از دست دادن زمان،  بهترین زمان برای شروع همین الان است.

بدون دو دو تا چهارتا کردن شروع کنید، هرچقدر افسار افکارتون و بدین دست ذهنتون، قدرت اون بیشتر و قدرت شما کمتر برای شروع و اقادم اولیه میشه،  هر چقدر قدم های اولیه رو برداریم، به نتایج دلخواهمون نزدیکتر میشیم.

شما نمیتونید تمام مسیر و ببینید، شما میتونید، فقط یک قدم جلوتر و ببینید.

پس شروع کنید، و روند تکاملی خودتون و طی کنید، روند تکاملی که با اولین قدم شروع میشود، و ادامه این قدم ها همیشه ادامه دارد 

https://youtu.be/6nmlYWFGf1I

بیزنس آنلاین قسمت سوم(داستان محتوا)

استارت و شروع کارتون و دور شدن از کمال  گرایی و منتظر همه چیز آماده شدن باشیم, فقط  نتیجش از دست دادن زمان،  بهترین زمان برای شروع همین الان است.

بدون دو دو تا چهارتا کردن شروع کنید، هرچقدر افسار افکارتون و بدین دست ذهنتون، قدرت اون بیشتر و قدرت شما کمتر برای شروع و اقادم اولیه میشه،  هر چقدر قدم های اولیه رو برداریم، به نتایج دلخواهمون نزدیکتر میشیم.

شما نمیتونید تمام مسیر و ببینید، شما میتونید، فقط یک قدم جلوتر و ببینید.

پس شروع کنید، و روند تکاملی خودتون و طی کنید، روند تکاملی که با اولین قدم شروع میشود، و ادامه این قدم ها همیشه ادامه دارد 

قانون فراوانی در بیزینس(داستان دوم)

نازنین بهرامی 


فراوانی در بیزینس قسمت 1

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ »

و هنگامى كه پروردگارتان اعلام فرمود: همانا اگر شكر كنيد، قطعاً شما را مى‌افزايم، و اگر كفران كنيد البتّه عذاب من سخت است.

اگر شکر کنید قطعا شما را می افزاییم: دلیل اینکه قدم اول از درک فراوانی دیدن نعمت ها و داشته های همین لحظه است و از این آیه میتونیم برداشت کنیم , که شکر گزاری داشته ها منجر به افزایش داشته ها میشود, توجه کنید داشته ها افزایش پیدا میکند, نه اینکه قرار باشه نعمت جدید وارد شود. .

فراوانی به معنای زندگی در لحظه حال, به این معنا است که درک ما از فراوانی به اندازه ای بالا میرود که درک میکنم, برای داشتن احساس فراوانی نیاز به داشتن خواسته ها نیست, بلکه داشتن احساس فراوانی منجر به داشتن خواسته ها میشود.

فراوانی یک احساس

فراوانی زمانی –فراوانی مکانی –فراوانی مالی –فراوانی مشتری-فروانی همسر دلخواه-فروانی کارمند-فراوانی دوست –فراوانی سلامتی و……

تجربه فراوانی در  هر یک از زمینه های زندگی نیاز به تجربه احساسی اون موضوع قبل از وقوعش است.

وقتی احساس فراوانی در ما ایجاد میشه منجر به تجربه واقعی فراوانی در تمام زمینه میشود.

طبق قوانین فرکانس و کوانتوم تا باوری (باور فراوانی) احساس نشود با اینکه فراوانی در جهان وجود دارد, در زندگی شخص ما تجربه نخواهد شد, با حس نداشتن ,نمیتونیم حس داشتن را تجربه کنیم.


فراوانی در بیزینس قسمت 3